Privacy Statement

Privacy Statement

Formulieren
Geleidemeditaties.nl vraagt uw gegevens op via haar website en gebruikt deze enkel om u diensten te leveren die expliciet omschreven zijn en om u te informeren over nieuwe diensten of producten. Alle gegevensinvoer vindt plaats via een beveiligde SSL-verbinding.

Geleidemeditaties.nl verzamelt geen persoonlijke informatie, zoals gegevens over ras, godsdienst of politieke bindingen.

Log
Om te kunnen bepalen wat de populairste pagina’s zijn, houdt Geleidemeditaties.nl een overzicht bij van de pagina’s die sitebezoekers opvragen. Deze gegevens worden gebruikt om de website van Geleidemeditaties.nl te verbeteren.

Cookies
Geleidemeditaties.nl gebruikt cookies voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden. Ze kunnen geen schadelijke uitwerking hebben of virussen bevatten.

Het gebruik van cookies is niet absoluut noodzakelijk om het publiek gedeelte van de Geleidemeditaties.nl website te consulteren. Het gebruik van cookies is enkel noodzakelijk voor het herkennen van de bezoeker van de website van Geleidemeditaties.nl.

Gebruik van uw informatie door Geleidemeditaties.nl
Geleidemeditaties.nl zal zijn lijsten van klanten en contacten niet aan derden verkopen, verhuren of leasen. Uw e-mailadres zal alleen (en alleen door Geleidemeditaties.nl) worden gebruikt om u te informeren over onze dienstverlening.

Geleidemeditaties.nl kan in het kader van een technische samenwerking (verzending van e-mail of mailings, statistische analyses enz.) bepaalde gegevens delen met bepaalde vertrouwenspartners. Deze derde partijen mogen uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de levering van diensten aan Geleidemeditaties.nl. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de door Geleidemeditaties.nl gebruikte afrekendiensten voor internetbankieren. Deze diensten zijn verplicht uw informatie vertrouwelijk te houden.

Inzage
Zoals gezegd gaan wij zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren hebben wij enkele klantgegevens nodig, zoals uw e-mailadres. Klanten hebben zelf inzage in de meeste van de door ons opgeslagen gegevens via het beveiligde onderdeel mijn account op de website. Op verzoek kunnen wij al uw gegevens verwijderen en u als klant uitschrijven. Stuur daarvoor een mail met uw naam en e-mailadres naar Suzanne@ Geleidemeditaties.nl

Veiligheidsmaatregelen
Geleidemeditaties.nl verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen om uw persoonlijke of gevoelige gegevens die het heeft ingezameld of die het verwerkt te beveiligen. Geleidemeditaties.nl hanteert onder meer de volgende maatregelen: beveiliging van zijn servers door firewalls, strenge controle van de toegang tot zijn databanken met wachtwoorden, codering van de gevoelige gegevens en het gebruik van een SSL-beveiligde verbinding op alle pagina’s met klantspecifieke gegevens.

De betaling vindt plaats via Mollie, specialist op het gebied van online betalingsverkeer.

De financiele gegevens zoals uw credit card of bankrekeningnummer zijn slechts bekend bij Mollie en niet bij Geleidemeditaties.nl

Controle van uw persoonlijke gegevens
U kunt al uw vragen of bezwaren in verband met de inzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens via e-mail richten tot het volgende adres: Suzanne@ Geleidemeditaties.nl
Geleidemeditaties.nl verbindt zich ertoe om binnen twee werkdagen te reageren.

Wijziging van deze clausule
Het is mogelijk dat Geleidemeditaties.nl als gevolg van de reacties van zijn bezoekers of van wetswijzigingen dit Privacy Statement aanpast. Geleidemeditaties.nl raadt u aan deze clausule regelmatig te raadplegen om u te informeren over de manier waarop uw informatie wordt beschermd.